Cancellation policy

Annuleren

U kunt uw overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax, Email) of- indien de goederen voor de deadline door terugzending zijn ingetrokken. De termijn begint na ontvangst van deze schriftelijke instructie, maar niet voor ontvangst van de goederen door de ontvanger ( in de terugkerende leveringen van soortgelijke goederen niet voor ontvangst van de eerste deellevering) en ook niet aan onze verplichtingen uit hoofde van Artikel 246 $ 2 in vervand met $ 1 paragraaf 1 en 2 ontwerp van Wet en onze verplichtingen volgens $ 312g paragraaf 1 zin 1 BGB in samenhang met artikel 246 $ 3 BGB. DeDe intrekkings periode is voldoende om het bericht te verzenden.

 

De annulering moet worden gericht aan:
M.K. Computer ELECTRONIC B.V.
Abdis Badelogehof 2
NL-2544 NX ´s-Gravenhage
Phone +31-10-7605200
Email: Sales@MK-Electronic.nl

Gevolgen

In het geval van een effectieve annulering van de wederzijds ontvangen diensten worden teruggezonden en de eventuele voordelen (bv rente) gaven zich over. Kunt u ons de ontvangen prestatie en niet in gebruik (bv gebruiksvoordeel) of gedeeltelijk, al dan niet terug te keren alleen in een staat of, bent u verplicht een vergoeding te betalen. Voor de verslechtering en afgeleide voordelen, moet u een vergoeding betalen alleen als de toepassing of de verslechtering is te wijten aan eendeal met de zaak, buiten de beschouwing van de kenmerken en de werking. Met "testen van de eigenschappen en de werking"verwijst naar het testen en evalueren van de respectieve produkten, aangezien het voorkomend is in een winkel.Vervoerbare artikelen kunnen worden teruggestuurd op ons risico. U moet de kosten van de verzending zelf betalen, indiende geleverde goederen die bestelt zijn en als de prijs in het geval van een bedrag niet meer dan € 40,- bedraagt of als u tegeneen hogere prijs het artikel op het moment van de terugtrekking nog het rendement of een deelbetaling hebben voldaan.Is dit niet het geval dat is de retourzending gratis.

Produkten die niet met een pakketdienst kunnen worden opgehaald worden door ons opgehaald.
Verplichtingen voor terugbetaling moeten worden voldaan binnen 30 dagen.

Einde annuleringsvoorwaarden

Uitsluiting van de annuleringsvoorwaarden:

Het herroepingsrecht bestaat uit $ 312d IV BGB onder andere niet van toepassing op de overeenkomsten op afstand voor de levering van goederen die worden geproduceert volgens specificaties van de klant of persoonlijke behoeften van de klant en worden op maar gemaakt voor goederen die als gevolg van uw aard zijn niet geschikt voor terugkeer.
Op afstand gesloten overeenkomsten voor de levering van audio-of video opnema of in software, mits de verpakking is geopend door de consument.